Wat is het verschil tussen klimaatprojecten die carbon credits genereren en projecten van Go Forest?

De projecten van Go Forest zijn geen carbon credit projecten. Voor veel mensen is het niet duidelijk waarom de herbebossings-, agroforestry- of mangroveprojecten van Go Forest niet CO2 gecertificeerd zijn en geen carbon credtis genereren. Aangezien bomen CO2 uit de atmosfeer opnemen, is dit inderdaad verwarrend. Dit artikel zal je helpen te begrijpen wat het verschil is tussen de twee soorten projecten en waarom het belangrijk is dat ze beide bestaan.

Wat zijn carbon credits?

Een carbon credit (ook wel CO2-certificaat, koolstofcertificaat, of carbon offset genoemd) is het bewijs van 1 ton vermeden of verwijderde emissies door een klimaatproject. Een goed klimaatproject kan een lang en kostelijk certificeringsproces door Gold Standard of Vera (de hoogste internationale normen) doorlopen en zo een CO2-certificeringslabel krijgen. De projecten worden jaarlijks onderzocht om er zeker van te zijn dat hun impact op klimaatverandering echt effectief is. De projectpartner monitort en rapporteert emissiereducties met behulp van rigoureuze methodologieën. Koolstofkredieten die door een gecertificeerd klimaatproject worden gegenereerd, worden uitgegeven aan een register en kunnen worden gekocht en verkocht totdat ze door organisaties worden gebruikt voor het compenseren van emissies en daarom “vervallen”.

Voorbeelden van een carbon credit project zijn een herbebossingsproject waarbij bomen worden geplant die CO2 opslaan; een cookstove-project dat voorkomt dat emissies vrijkomen in de atmosfeer door een innovatieve manier van koken te introduceren; een bosbeschermingsproject dat ontbossing en het vrijkomen van CO2 voorkomt; enzovoort.

Broeikasgassen uitgedrukt in koolstofequivalenten

Met het woord “emissies” richten we ons op verschillende soorten broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten (CO2e). Alle broeikasgassen hebben een lager of hoger aardopwarmingsvermogen in vergelijking met CO2. Voor de eenvoud worden alle broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten. Door de broeikasgassen om te zetten in CO2e, is het mogelijk om de bijdrage van deze verschillende gassen aan de opwarming van de planeet te vergelijken en er rekening mee te houden bij de inspanningen om de emissie-voetafdruk van een bedrijf te verminderen.

De carbon credit markt

Nadat ze zijn gegenereerd, worden carbon credits uitgegeven aan een register en kunnen ze worden gekocht en verkocht totdat ze worden gebruikt voor het compenseren van emissies. Het creëren van carbon credits leidt dus tot het ontstaan van de vrijwillige markt waarop carbon credits worden verhandeld.

Waar worden carbon credits voor gebruikt?

Carbon credits worden gebruikt voor compensatie. Een organisatie kan de emissies van haar bedrijf compenseren door financieel bij te dragen aan een wereldwijd gecertificeerd klimaatproject, door carbon credits te kopen met een emissiereductiewaarde die gelijk is aan de emissies van haar bedrijf.

Om emissies te compenseren moet je een uitgebreid proces doorlopen: de emissies moeten berekend worden, de emissies moeten verminderd worden door bestaande processen te transformeren of innovatieve manieren van werken te implementeren, en ten slotte kunnen carbon credits aangekocht worden om de resterende emissies te compenseren.

Het compenseren van de emissies door carbon credits te kopen is pas een legitieme praktijk na inspanningen om de emissies te verminderen.

  • Een carbon credit is het bewijs van 1 ton vermeden of verminderde emissies door een klimaatproject.
  • Carbon credit projecten ondergaan robuuste certificeringsprocedures om hun integriteit te waarborgen.
  • Alle vermeden of verminderde broeikasgassen kunnen worden meegenomen in de 1 ton vermeden of verwijderde emissies, resulterend in het carbon credit.
  • Carbon credits uitgegeven aan een register en zijn verhandelbaar, totdat ze vervallen.
  • Carbon credits worden gebruikt om de CO2-voetafdruk van een individu of organisatie te compenseren, na berekening en reductie-inspanningen.

De Go Forest projecten

Go Forest is er om kleinere projecten – die financieel niet klaar zijn of niet in aanmerking komen voor CO2-certificering – van de grond te krijgen en de uitvoering te ondersteunen.

Ten eerste is het voor kleinere klimaatprojecten vaak niet de beste keuze om CO2-certificering aan te vragen. Hoewel het genereren en verkopen van CO2-credits een stabiele inkomstenstroom is, vraagt het certificeringsproces veel tijd en geld. De hoge investering om gecertificeerd te worden is daarom vaak pas op grote schaal interessant.

Ten tweede is de potentiële positieve impact van het planten van bomen complementair aan het CO2-opslagvermogen van bomen. CO2-gecertificeerde klimaatprojecten richten zich op het vermijden of verminderen van emissies. Bij Go Forest houden we graag rekening met de volledige waaier aan impact. De projecten in de Go Forest portefeuille hebben een positieve impact op lokale gemeenschappen, economische ontwikkeling, voedselzekerheid, enzovoort. Daarnaast gaat het niet alleen om het planten van bomen, maar ook om een gegarandeerde periode van monitoring en onderhoud, totdat de bomen zelfvoorzienend zijn. De focus op dit soort effecten is complementair aan het verdienen van carbon credits.

Go Forest Madagascar 2

Een derde reden waarom jonge projecten niet gecertificeerd kunnen worden, is dat er strikte regels gelden voor carbon credits. Een voorbeeld van een van deze regels is dat een project op land dat minder dan 10 jaar geleden is ontbost, niet in aanmerking komt voor certificering. Als we tien jaar moeten wachten met de restoratie, wordt het landschap minder veerkrachtig en minder biodivers. Gedurende tien jaar zal er geen stap in de goede richting worden gezet, hoewel de klimaatverandering nu gaande is. We hebben bomen nodig om de natuur in balans te houden en te voorkomen dat de temperatuur van de Aarde nog verder oploopt.

Het zou zonde zijn als het land 10 jaar onbost blijft voordat er een project kan worden opgezet om het landschap te herstellen. Daarom is het bestaan van Go Forest en de projectpartners in vergelijking met klimaatprojecten die carbon credits genereren belangrijk, zo niet cruciaal, om de klimaatcrisis op te lossen.

Wat bepaalt jouw keuze?

Of je uiteindelijk kiest voor een carbon credit project of een Go Forest project hangt af van wat je wilt claimen:

  • Als je een CO2-neutraal bedrijf wilt hebben met een CO2-neutraal label dat dat bewijst, kan je samenwerken met een van onze partners die werken met carbon credit projecten: CO2logic of Greentripper
  • Als je bomen wilt planten met een brede impact en hierover op een tastbare en leuke manier wilt communiceren, kan je lid worden van de Go Forest-familie.

 

Beide soorten initiatieven zijn belangrijk en dragen allebei bij aan een betere wereld.

“De potentiële positieve impact van het planten van bomen is complementair aan het CO2-opslagvermogen van bomen.“

Meer nieuws over Go Forest

mei 16, 2024
Ons impactplatform 2.0 is live!
april 23, 2024
Go Forest herstelprojecten ter verlichting van de druk op primaire bossen
maart 6, 2024
Navigeren door Green Marketing: 5 belangrijke do’s & don’ts in duurzame communicatie en marketing

We planten bomen waar ze het belangrijkst zijn