FAQ

We moeten dringend onze impact op de klimaatverandering verminderen. Enerzijds door onze structuren en ons gedrag aan te passen en anderzijds door iets terug te geven aan onze planeet door plantacties uit te voeren op impactvolle plaatsen, ontbossing tegen te gaan en de bodem te herstellen door regeneratieve landbouw.

Algemene vragen

 • Go Forest streeft ernaar om het natuurlijk herstel van bossen te versnellen en wil zowel individuen als bedrijven inspireren en motiveren om niet alleen toekomstgericht te denken, maar ook te handelen.
 • We moeten oude bossen herstellen, nieuwe bossen aanplanten en ervoor zorgen dat de juiste bomen in de juiste regio’s groeien en in stand worden gehouden. Deze bossen kunnen klimaatverandering mitigeren, lokale gemeenschappen ondersteunen in hun levensonderhoud, nieuwe jobs creëren en toekomstige generaties ondersteunen.
 • Wij geloven dat duurzaamheid een no-brainer moet zijn.

Ja, Go Forest is een Belgisch bedrijf, opgericht in 2020 met Sarah Parent en Antoine Geerinckx als de drijvende krachten achter de missie om bomen te planten en de planeet te redden. Go Forest werkt samen met partners over de hele wereld.

 • Neen, Go Forest is een sociale onderneming, een onderneming met als hoofddoel het creëren van een positieve sociale of ecologische impact. Terwijl traditionele ondernemingen zich in de eerste plaats focussen op het genereren van winsten voor hun aandeelhouders of bezitters, geven sociale ondernemingen prioriteit aan het aanpakken van sociale problemen, het verbeteren van gemeenschappen of het aanpakken van milieuproblemen.
 • Succes wordt bij Go Forest niet alleen gemeten met financiële cijfers, maar voornamelijk aan de hand van het aantal bomen die we planten, het lokale inkomen die we creëren, de biodiversiteit die we terugbrengen en meer.
 • Eerst bestel je je bomen! Je kan het one-off of recurring bestelformulier online invullen, waarbij je het gewenste aantal bomen eenmalig, elke maand, elk kwartaal of elk jaar aangeeft, gerelateerd aan jouw boomplantinitiatief. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om een virtueel gesprek met ons aan te gaan voor een aanpak op maat.
 • Nadat we jouw bestelling hebben ontvangen, starten we onze processen. We werken jouw impactdashboard bij en sturen je de factuur. Eens de bomen zijn betaald, bestellen wij de bomen bij onze lokale partner. Afhankelijk van de tijd van het jaar zullen jouw bomen groeien in onze kwekerijen, klaar zijn om geplant te worden of beginnen we met het planten van jouw bomen. Updates zullen in jouw impact dashboard verschijnen.
 • Na het planten beginnen we aan onze onderhoudsperiode. Tijdens de eerste vijf jaar volgen we de groei van de jonge boompjes nauw op, in deze periode zijn ze het meest kwetsbaar voor weersomstandigheden, concurrerende soorten, plagen en ziekten. Na 3 tot 5 jaar groeien de bomen stabiel en kunnen we het aantal controles verminderen, maar blijven we ze in de gaten houden zodat we zeker zijn dat ze niet gekapt worden! Tijdens de onderhoudsperiode hebben we verschillende kwaliteitscontroles om er zeker van te zijn dat alle bomen die we hebben besteld gestaag groeien.
 • Lees meer hierover in de FAQ “Vragen over het planten van bomen”.
 • Particulieren en bedrijven kunnen bijdragen door het planten van bomen in onze projecten te steunen.
 • Lees meer hierover in de FAQ “voor bedrijven” of “voor particulieren” hieronder.
 • Go Family is een groep van impact-driven ondernemingen die organisaties willen ondersteunen in hun duurzaamheidsinspanningen. De ondernemingen binnen Go Family maximaliseren hun klimaatimpact dankzij de synergieën binnen hun ecosysteem van individuele klimaatdiensten.
  • Go Smart: Ondersteuning en begeleiding bieden aan organisaties om hen te helpen de Europese duurzaamheidsdoelstellingen te halen.
  • Go Smart Digital: Verminder CO2 impact door het optimaliseren jouw IT-infrastructuur.
  • Go Forest: Herbebossing en bosherstel door het planten van bomen om de groene long van onze planeet te beschermen.
  • Go Ocean: Herstel van mariene ecosystemen door het planten van koralen, zeegrassen en mangroves om de blauwe long van onze planeet te beschermen.
  • Go Loud: Deel je duurzaamheidsverhaal en inspireer anderen.
 • Een samenwerking met Go Family kan gebaseerd zijn op een of meer van de volgende onderwerpen: het berekenen en verminderen van je negatieve impact, teruggeven aan de planeet (bossen en oceanen) en communiceren over je duurzaamheidsinitiatieven.
 • Meer informatie: https://gofamily.be/
 • Go Forest is partner van CO2logic, een South Pole bedrijf. CO2logic is pionier in milieuadvies en is gespecialiseerd in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot. Ze ondersteunen organisaties in hun transitie naar een koolstofarme economie.
 • Go Forest werkt samen met Genvision voor het inschatten van koolstof-sekwestratie en het berekeningen voor haar herbebossingsprojecten, en met Picterra voor AI-boomtelling.
 • Go Forest werkt steeds samen met een lokale partner om het prioriteren van de lokale behoeften te verzekeren en om het veldteam te leiden bij het planten, onderhouden en opvolgen van het project. Go Forest wil reizen zoveel mogelijk vermijden.

Vragen over het planten van bomen

 • Onze klimaatprojectexperts selecteren wereldwijd de beste herstelprojecten, meestal herbebossing, boslandbouw of mangroveprojecten.
 • In België en andere Europese landen hangen de gekozen projectlocaties af van de beschikbaarheid van grond in privébezit met gemotiveerde eigenaars. Buiten de Europese grenzen is het land meestal eigendom van een milieu-NGO of een lokale/inheemse gemeenschap.
 • Bomen zijn overal nodig, maar we zorgen er altijd voor dat we de juiste bomen planten, in de juiste regio’s, met de juiste mensen en met de juiste methoden.

De keuze van het project kan afhangen van het DNA van je bedrijf, verhaal, campagne… wat je maar wilt; of de keuze kan volledig willekeurig zijn. Al onze projecten zijn belangrijk, waardevol en jouw investering waard. Ontdek welk project het beste bij je past via onze website of plan een meeting met ons en we helpen je erachter te komen!

 • We zouden graag elk land op aarde in ons portfolio opnemen, maar we moeten een portfolio geleidelijk opbouwen naarmate we groeien zodat we jaar na jaar een minimum  aantal bomen per project kunnen garanderen. Dit is belangrijk omdat we lokale levensonderhouden willen ondersteunen, banen willen creëren en veiligstellen, en vooral omdat we perspectief willen creëren en toekomstbestendig willen zijn. We kunnen dus niet accepteren dat het aantal bomen dat we per project kunnen planten, afneemt.
 • Bovendien willen we de kwaliteit garanderen van elk project dat we ondersteunen. Daarom nemen we de tijd om de projecten zorgvuldig te selecteren, zodat we zeker zijn dat de beloftes die we doen ook worden nagekomen en dat er regelmatig kwaliteitscontroles worden uitgevoerd.
 • Plaatselijk bomen planten in België heeft verschillende cruciale voordelen. Ten eerste helpen bomen de lokale luchtkwaliteit te verbeteren door koolstofdioxide en andere vervuilende stoffen te absorberen en zuurstof af te geven. Ze dragen ook bij tot de biodiversiteit door habitats te voorzien voor verschillende soorten, ecosystemen te ondersteunen en een gezondere omgeving voor wilde dieren te bevorderen. Bovendien spelen bomen een rol in het tegengaan van klimaatverandering door koolstof-sekwestratie. Ze helpen bij het reguleren van de lokale temperaturen, het verminderen van het stedelijke hitte-eilandeffect en het voorkomen van bodemerosie.
 • Op wereldschaal is het planten van bomen om verschillende redenen essentieel. Bomen fungeren als koolstofreservoirs, absorberen en slaan koolstofdioxide op en helpen zo de uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde, te neutraliseren. Bossen beïnvloeden ook het regionale en mondiale klimaat door de vochtigheid, temperatuur en neerslagpatronen in de atmosfeer te beïnvloeden. Bovendien ondersteunen bomen en bossen het levensonderhoud van gemeenschappen over de hele wereld door hulpbronnen als hout, fruit, noten en medicinale planten te leveren. Ze dragen ook bij aan waterbehoud, voorkomen woestijnvorming en ondersteunen duurzame landbouw.
 • Door zowel lokaal als wereldwijd bomen te planten, kunnen we milieuproblemen op verschillende schalen aanpakken, van het verbeteren van lokale ecosystemen tot het bestrijden van klimaatverandering op een breder, meer impactvol niveau. Elke geplante boom draagt bij aan een gezondere planeet en een duurzamere toekomst voor iedereen.

 • De bomen die je bestelt worden geplant in het huidige of in het volgende plantseizoen. Het plantseizoen verschilt van projectlocatie tot projectlocatie.
  • Europa: tijdens de winter (november – maart)
  • Armenië: tijdens de lente en de herfst (rond april en rond oktober)
  • Argentinië: tijdens het regenseizoen (oktober – maart)
  • Brazilië: tijdens het regenseizoen (oktober – maart/mei, afhankelijk van de exacte locatie)
  • Peru: tijdens het regenseizoen (november – mei), maar er valt genoeg regen het hele jaar door
  • Madagaskar: tijdens het regenseizoen (november – april), maar afhankelijk van de daadwerkelijke regenval
  • DR Congo: tijdens het regenseizoen (in maart of in november), maar afhankelijk van de daadwerkelijke regenval
  • Tanzania: tijdens het regenseizoen (half maart – mei, november – half januari), maar afhankelijk van de daadwerkelijke regenval
 • Omdat sommige van onze projecten niet uitverkocht raken, kan het zijn dat je bomen koopt die al een tijdje geleden geplant zijn. Omdat ze voorgefinancierd zijn en nog verdere ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien, willen we ze toch de financiering geven die ze nodig hebben. Als dit het geval is, zullen we je altijd op voorhand informeren.

Bij elk project werken we met een gevarieerde mix van inheemse en klimaatbestendige boomsoorten. We willen diverse en veerkrachtige bossen creëren die de komende decennia blijven groeien.

 • Wat het milieu betreft, heeft elk restauratieproject een positieve invloed op de biodiversiteit, koolstofopslag, het landschap en dieren in het wild.
 • Bovendien werken we bij elk project samen met de lokale bevolking die instaan voor de kweken, het planten, het onderhoud en het monitoren van de nieuwe bomen. De projecten creëren en waarborgen werk met eerlijke lonen, bevatten productieve bomen die geoogst kunnen worden en bieden onderwijs en training in de herstelactiviteiten.

 • Het implementeren van onderhouds- en controlemechanismen om de groei en gezondheid van bomen na aanplant op te volgen is cruciaal. Regelmatig onderhoud, inclusief bewateren, bescherming tegen ongedierte en ziektebestrijding, kan de overlevingskansen aanzienlijk verbeteren.
 • De keuze van een mix van inheemse of geschikte boomsoorten die goed passen bij de lokale omgeving en het ecosysteem, helpt om hun overleving en bijdrage aan het ecosysteem te garanderen. Daarnaast heeft een goed gekozen plantplaats met een laag risico (gebaseerd op factoren als bodemtype, klimaat en beschikbaarheid van water), een positieve invloed op het vermogen van de bomen om te groeien. Tot slot worden er brandcorridors aangelegd om brandrisico’s te beperken.
 • Het landeigendom – en dus de bescherming op lange termijn – wordt vastgelegd in contracten met landeigenaren, NGO’s of inheemse gemeenschappen.
 • Door bewustwording te creëren en de lokale gemeenschappen op te leiden, te trainen en te betrekken, kunnen we een goede toekomst voor de bossen veiligstellen. Lokale betrokkenheid bevordert een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Het kan leiden tot zorg en bescherming van de geplante bomen, zelfs lang nadat de projecten zijn afgerond.
 • Go Forest past zich aan veranderende milieuomstandigheden aan en leert van ervaringen uit het verleden om strategieën voor toekomstige boomplantprojecten te helpen verfijnen, waardoor de duurzaamheid van de projecten verbeterd wordt.

 • De duur van het onderhoud en de monitoringsperiode verschilt van projectlocatie tot projectlocatie. In gematigde regio’s onderhouden we de bomen meestal 10 jaar en garanderen we bewaking en bescherming gedurende 30 jaar. In onze tropische regio’s onderhouden we de bomen meestal 5 jaar en voeren we 10 jaar lang bewakings- en beschermingsrondes uit.
 • Natuurlijk doen we er alles aan om de gezondheid, bescherming en overleving van het bos ook na deze vaste periodes te garanderen.

 • Al onze projecten worden grondig gescreend. Als onderdeel van het selectieproces controleren we welke verantwoordingsmechanismen er lokaal zijn om te garanderen dat elke boom wordt geplant en goed onderhouden wordt.
 • Tijdens en na het planten worden de projecten regelmatig opgevolgd door het Go Forest team en een team van freelancers die wereldwijd actief zijn. We controleren onze eigen projecten door middel van satellietbeelden en plannen regelmatige bezoeken in aan onze projecten waarbij we willekeurig percelen selecteren om bomen te tellen en op te volgen.
 • Elk project wordt in kaart gebracht op ons impactplatform, waar het grote publiek de groei van de bossen kan volgen, de exacte locatie van het project kan achterhalen en de voortgang kan volgen die op het veld wordt gemeten.
 • Nog twijfels? Ga erheen en ontdek het zelf!

 • Go Forest streeft naar een overlevingspercentage van 100% in jaar 1 (na herplantactiviteiten) en 80% op de lange termijn.
 • Er zijn altijd jonge bomen die in het eerste jaar sterven. Deze worden allemaal herplant in het eerste jaar na het planten, zodat we beginnen met een solide basis. Na een tijdje is het heel gebruikelijk dat het overlevingspercentage lager is dan 100%, omdat geplante bomen veel ruimte in beslag kunnen nemen. Hierdoor hebben niet alle bomen genoeg ruimte om te groeien en overleven alleen de sterksten. Dit is niet erg, want tijdens de natuurlijke groei van het bos zal zich naast en onder de bomen een uitgebreide fauna en flora ontwikkelen. Kleinere struiken en planten zullen ook genieten van de biodiversiteit die de bomen met zich meebrengen en er vormt zich een gezond bos.
 • Bij elk project dat wordt uitgevoerd, wordt zorgvuldig nagedacht over de locatiekeuze, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan gebieden met een minimale gevoeligheid voor catastrofale gebeurtenissen. Risicobeperkende strategieën worden nauwkeurig geïmplementeerd. We vermijden bijvoorbeeld het planten van bomen in gebieden die zeer vatbaar zijn voor bosbranden. In gevallen waar aanplant in brandgevoelige gebieden onvermijdelijk is of noodzakelijk en waardevol voor de natuur, worden brandcorridors aangelegd en bosonderhoudspraktijken geïmplementeerd om de risico’s te beperken.
 • Het is noodzakelijk om te erkennen dat bepaalde oncontroleerbare gebeurtenissen, zoals overstromingen of conflicten, de levensvatbaarheid van het bos in gevaar kunnen brengen. In omstandigheden die als overmacht worden beschouwd, wijst Go Forest uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor enig verlies van het bos als gevolg hiervan, en erkent de beperkingen die worden opgelegd door onvoorspelbare en onoverkomelijke externe factoren.

 • ongeveer 50% -> voorbereiding, kweken, planten en onderhoud van de bomen
 • ongeveer 25% -> toezicht op en rapportage over de plantage via digitale hulpmiddelen en technologie
 • ongeveer 25% -> marketing, het creëren van bewustzijn en overhead

 • We monitoren bossen in plaats van individuele bomen vanwege de ingewikkelde, onderling verbonden aard van deze ecosystemen. Bossen zijn complexe langetermijnsystemen waarin bomen in een delicaat evenwicht naast elkaar bestaan en elkaars groei en overleving beïnvloeden.
 • Door ons op het bos als geheel te richten, kunnen we de gezondheid van het hele ecosysteem begrijpen en zo de veerkracht en duurzame vitaliteit ervan garanderen. Hoewel individuele bomen cruciaal zijn, stelt de nadruk op bossen ons in staat om patronen te observeren, zoals een overlevingspercentage van ongeveer 80% of de natuurlijke cyclus van geboorte en dood binnen de bredere context. Deze benadering maakt een dieper begrip van ecologische dynamiek mogelijk, waardoor we maatregelen kunnen implementeren die niet alleen individuele bomen ondersteunen, maar de blijvende gezondheid en diversiteit van het gehele bosecosysteem.

Het planten van bomen is waardevol ( koolstofsequestratie, zuurstofproductie, temperatuurregeling…), maar het is geen op zichzelf staande oplossing voor klimaatverandering. Het is het meest effectief als het gecombineerd wordt met inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bestaande bossen te behouden en over te stappen op duurzame praktijken.

 • Door het integreren van boomplantinitiatieven in samenwerking met lokale gemeenschappen kunnen we verschillende SDG’s tegelijkertijd aanpakken, waardoor een meer holistische en duurzame benadering van milieubehoud en gemeenschapsontwikkeling ontstaat.
 • SDG 13: Klimaatactie: Het planten van bomen is een krachtig middel om klimaatverandering tegen te gaan door koolstofdioxide vast te leggen en de effecten van broeikasgassen te verminderen.
 • SDG 15: Leven op het land: Herbebossing sluit direct aan bij dit doel door het bevorderen van het behoud, herstel en duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen. Het planten van bomen helpt de biodiversiteit te behouden, aangetast land te herstellen en habitats voor verschillende soorten te beschermen, wat de algehele gezondheid van ecosystemen ondersteunt.
 • SDG 1: Geen armoede en SDG 8: Waardig werk en economische groei: Het betrekken van lokale gemeenschappen bij het planten van bomen kan werkgelegenheid creëren en duurzame middelen van bestaan bevorderen. Deze betrokkenheid kan een inkomen genereren door activiteiten zoals het verzamelen van zaad, kwekerijbeheer, het planten en onderhouden van bomen.
 • SDG 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen: Bomen spelen een rol in het beheer van stroomgebieden en helpen bij het vasthouden en de kwaliteit van water. Het planten van bomen in aangetaste gebieden kan helpen bij het herstellen van natuurlijke watercycli, het verminderen van bodemerosie en het verbeteren van de beschikbaarheid van water.
 • SDG 10: Verminderde ongelijkheid: Samenwerking met lokale en/of inheemse gemeenschappen zorgt voor hun actieve deelname, respect voor traditionele kennis en opname in besluitvormingsprocessen. Door deze gemeenschappen te versterken, worden de voordelen van milieu-initiatieven eerlijker verdeeld.
 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie: Herbebossing draagt bij tot duurzaam landbeheer en gebruik van hulpbronnen. Het bevordert verantwoorde productiepraktijken door de nadruk te leggen op het belang van het behoud en herstel van ecosystemen voor toekomstige generaties.
 • SDG 17: Partnerschap om doelen te bereiken: Samenwerking tussen lokale gemeenschappen, inheemse groepen, overheden, ngo’s en bedrijven is cruciaal voor succesvolle herbebossingsinspanningen. Het creëren van partnerschappen bevordert de uitwisseling van kennis, het delen van middelen en gezamenlijke actie om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

 • Onze bomen in België worden voornamelijk geplant wanneer de beste omstandigheden zich voordoen voor onze jonge boompjes om te gedijen. Dit betekent dat we vaak geen exacte plantdatum kunnen garanderen en dat de mogelijkheden voor onze leden om deel te nemen aan het planten van bomen dus vrij beperkt zijn. Er kunnen echter tal van andere activiteiten (waaronder ook symbolisch bomen planten) worden georganiseerd. Laat ons weten wat je wensen zijn en we denken graag met je mee of bereiden een speciale aanbieding voor.
 • Daarnaast bieden we in België soms mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of deelname aan verschillende activiteiten van Go Forest. Hou onze sociale media of onze nieuwsbrief in de gaten om te volgen wanneer er mogelijkheden zijn. Als je op zoek bent naar iets specifiekers, raden we je aan om contact op te nemen met internationale organisaties die gespecialiseerd zijn in vrijwilligerswerk.
 • In onze projecten in het Zuiden willen we zoveel mogelijk lokale banen (en dus een positieve sociale impact) creëren, dus vrijwilligers voor boomplantactiviteiten zijn meestal niet nodig. Wanneer er wel mogelijkheden zijn voor vrijwilligerswerk in onze projecten in het buitenland, is een langere periode vereist (minimaal 3 maanden) en worden specifieke vaardigheden gezocht (HR, IT, (digitale) marketing of onderzoek & ontwikkeling).

Go Forest deelt voortdurend kennis over herbebossing en het bredere onderwerp van klimaatactie via nieuwsbrieven, nieuwsberichten, LinkedIn en Instagram.

Voor bedrijven

 • Er is geen algemene regel om te bepalen hoeveel bomen je moet planten. Meestal bepaalt de reden voor het planten het aantal bomen.
 • Als je een vast budget hebt, bepaalt de keuze van het project – en dus de prijs per boom – het aantal bomen dat je kunt planten.
 • Als je bomen plant die aansluiten bij een campagne of verkoopcijfers, bepaalt je projectkeuze – en daarmee de prijs per boom – het aantal bomen dat je kunt planten.
 • Plant je om een negatieve impact te dekken (bv. CO2-uitstoot)? Plant dan in lijn met deze negatieve impact (bijv. 100 bomen in België om 17,5 tCO2 te dekken in 30 jaar).
 • Plant je voor marketing- of merkdoeleinden? Je kunt onze credibili-tree tool gebruiken om het aantal bomen te berekenen dat consumenten in jouw sector een geloofwaardige klimaatactie vinden.
 • Over het algemeen zijn we ervan overtuigd dat elke boom telt en dat elk bedrijf of individu zijn eigen redenen heeft om bomen te planten. Om miscommunicatie te voorkomen, is het belangrijk om transparant en authentiek te communiceren over je boomplantinitiatief. Twijfel je nog? Neem dan contact met ons op!
 • Als bedrijf heb je de keuze tussen verschillende projecten en sites. Je kan er ook voor kiezen om meerdere projecten te combineren. Meer informatie over al onze projecten vind je op onze website (of op ons Go Family impact platform).
 • Je kunt de prijzen per project vinden via ons bestelformulier of contact met ons opnemen om onze algemene brochure te ontvangen waarin de prijzen per boom staan.
 • Weet je nog niet zeker waar je moet planten? Bel ons voor meer informatie over onze projecten en we helpen je het project te kiezen dat het beste bij jouw bedrijf past!

De bomen in België worden voornamelijk geplant wanneer de beste omstandigheden zich voordoen voor onze jonge boompjes om te groeien. Dit betekent dat Go Forest vaak geen exacte plantdatum kan garanderen en dus zijn de mogelijkheden om deel te nemen aan het planten van bomen eerder beperkt voor onze leden. Er kunnen echter tal van andere activiteiten (waaronder ook symbolisch bomen planten) worden georganiseerd. Laat ons weten wat je wensen zijn en we denken graag met je mee of maken een speciale aanbieding voor je.

 • Alle planten en bomen hebben het vermogen om CO₂ te absorberen, maar sommige absorberen meer dan andere. De CO₂-vastlegging hangt af van de boomsoort, de leeftijd, de grootte, de omgevingsomstandigheden en de geografische locatie. Volwassen bomen absorberen meer koolstof dan jongere, omdat het tijd kost om grotere hoeveelheden CO₂ te verzamelen. Langzamer groeiende boomsoorten slaan vanwege hun langere levensduur de meeste koolstof op. Bestaande bomen behouden is effectiever dan ze omhakken en nieuwe bomen planten.
 • Go Forest gebruikt gemiddelden die variëren tussen 175 kg (in België) en 900 kg (in Madagaskar) CO₂ vastlegging per boom op levensduur (30 jaar). Je impact dashboard toont altijd een schatting van de koolstofopslag van je bomen op levensduur.
 • Omdat onze doelstellingen voor het planten van bomen veel verder gaan dan het vastleggen van koolstof alleen (lees hier meer), werken we met gemiddelde getallen om de koolstofvastlegging van onze projecten in te schatten.
 • Aangezien de projecten niet koolstofgecertificeerd zijn, genereren ze geen koolstofcredits voor de geschatte hoeveelheid koolstofvastlegging (lees hier meer).
 • Contacteer ons voor meer informatie.
 • Allereerst is het belangrijk om je negatieve impact of uitstoot zoveel mogelijk te beperken door dingen binnen je organisatie te veranderen. Andere GO’s (Go Smart en Go Smart Digital) in de Go-familie kunnen je helpen met schattingen, berekeningen, reducties enzovoort. Daarna is je voetafdruk verkleind, maar er blijft altijd een kleine hoeveelheid uitstoot over die je ecologische voetafdruk vormt.
 • Daarom is het niet alleen belangrijk om te voorkomen dat er meer koolstof in de atmosfeer komt, maar ook om bij te dragen aan de verwijdering van koolstof. De bomen die je plant met Go Forest absorberen koolstof uit de atmosfeer. Vanwege de goede koolstofvastleggingsgemiddelden in deze projecten, kun je bomen planten in lijn met jouw CO2-voetafdruk en deze negatieve impact verminderen door iets terug te geven aan de planeet.
 • Omdat de Go Forest boomplantprojecten echter (nog) niet koolstofgecertificeerd zijn, genereren de projecten geen koolstofkredieten voor de geschatte hoeveelheid koolstofvastlegging. Je kunt geen aanspraak maken op koolstofneutraliteit (lees hier meer).
  • Sommige van onze projecten zullen binnenkort koolstofkredieten genereren, die we op de markt zullen brengen om extra financiële steun te creëren voor de projecten. Indien je hierin geïnteresseerd bent, aarzel niet dit aan ons te melden via info@goforest.be. Het is een complex onderwerp en wij streven ernaar om het op onze eigen, transparante en impactvolle manier aan te pakken.
 • Bovendien zijn er veel extra ecologische en sociale voordelen, die veel moeilijker te meten en te verifiëren zijn. De waarde van bossen voor de biodiversiteit, de sociale impact en de stabiliteit van het wereldklimaat is goed gedocumenteerd. Lees meer over dit onderwerp in ons blogartikel. Daarom geloven we ook in het planten van bomen met impact, gelinkt aan de UN Sustainable Development Goals waar jouw bedrijf aan wil werken. Lees er meer over in de FAQ “Hoe kan het werk van Go Forest worden gekoppeld aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s)? “.
 • Het beschermen en herstellen van onze bossen door het planten van bomen is essentieel.
 • Ja, als je het planten van bomen in Europa steunt, is het mogelijk om het veld te bezoeken. Bij voorkeur op afspraak, vanwege het privé-eigendom. Deze bezoekoptie maakt snelle bezoeken of gestructureerde educatieve dagen op het veld mogelijk. Het is een uitstekende kans om met collega’s, werknemers of klanten een informatieve ervaring op te doen terwijl je bijdraagt aan het herstel van het milieu.
 • Als je een project buiten Europa steunt, laat ons dan weten welk project je wilt bezoeken en wij brengen je in contact met onze lokale contactpersonen en geven je de satellietcoördinaten/het adres. Voor Madagaskar organiseren we een groepsreis in 2025; voor de andere landen kunnen we altijd iets voor je team samenstellen met onze duurzame reispartners.
 • Indien je jouw netwerk wilt betrekken om ook bomen te planten in jouw bos, kan Go Forest een donatie webpagina opzetten in de Go Forest omgeving. De webpagina wordt ontworpen met oog voor jouw merk en boodschap. Alle administratie komt direct bij Go Forest terecht, dus je kunt gewoon je initiatief delen, achterover leunen en ontspannen!
 • Neem contact met ons op via info@goforest.be als je geïnteresseerd bent.

Op het impactplatform vind je meer informatie over onze projecten (“projecten”) en je persoonlijke impactdashboard (“partners”). Je krijgt toegang tot het platform via deze link: https://impact.gofamily.be/en

De satellietbeelden die worden weergegeven op het impact-platform worden gemiddeld elke zes maanden bijgewerkt. Dit is het geval omdat we ernaar streven beelden met een hoge resolutie te leveren.

 • Je kan gebruik maken van je persoonlijke impactdashboard, je persoonlijke impactlabel en de digitale bibliotheek
  • Als je al lid bent, maar door de bomen het bos niet meer ziet, bekijk dan je welkomstmail die je reeds ontvangen hebt met als onderwerpregel “Welcome to Go Forest”!
 • We bieden ook andere dingen aan, zoals een videotestimonial, een veldbezoek, dronebeelden, keynotes, enzovoort.


 • In de klimaatbewuste wereld van vandaag is de focus op duurzaamheid niet alleen een keuze; het is een noodzaak. We begrijpen dat het communiceren van uw duurzaamheidsinitiatieven een hele uitdaging kan zijn, gezien de risico’s van greenwashing en het altijd waakzame oog van een kritisch en communicatief publiek.
 • Effectieve communicatie is cruciaal voor uw bedrijf om uw toewijding aan duurzame praktijken te laten zien. Om effectief te communiceren over duurzaamheid, moet je authentiek en transparant zijn, de dialoog aangaan met je publiek, positief zijn en vooral niet bang zijn om te praten over je inspanningen en doelen op het gebied van duurzaamheid. Het gaat er niet om perfect te zijn, maar om een betrouwbare speler in de markt te zijn. Het is een klimaatreis. Net als bossen, is Rome niet in één dag gebouwd. Wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste boodschap, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen.
 • Als je hierbij hulp op hoger niveau nodig hebt, is Go Loud er om je te helpen. **Bij Go Loud is het doel om u te helpen effectief door het landschap van duurzaamheidscommunicatie te navigeren. Zij zijn uw toegewijde bondgenoot in het laten weerklinken van uw duurzaamheidsinspanningen bij uw publiek en in het versterken van uw duurzame stem.
 • De wereld heeft het nu meer dan ooit nodig om opmerkelijke duurzaamheidsverhalen te horen die een voorbeeldfunctie hebben en anderen inspireren om klimaatactie te ondernemen.

Bekijk de verhalen van Go Forest-leden en cases over het planten van bomen op onze website of onze LinkedIn-pagina.

 • Onze facturen zijn normale, aanvaardbare facturen voor je bedrijf als HR-, marketing-, communicatie- of MVO-kosten, afhankelijk van je boomplantinitiatief. De kosten kunnen ook worden geregistreerd als kosten voor afvalverwerking (aangezien dit in veel bedrijven een compensatie is voor de uitstoot/koolstofvoetafdruk).
 • Omdat we een sociale onderneming zijn en geen non-profit, kunnen we geen belastingcertificaten afgeven.

Voor particulieren 

 • Ja, ga op https://goforest.be/ naar “doe mee” -> “particulieren”. Scroll naar beneden en voer het aantal bomen in dat je graag wil planten (min. 5). Voer je gegevens in, betaal en je bent klaar! Je ontvangt een certificaat met QR-code voor het specifieke project waar de bomen worden geplant.
 • Als je een persoonlijk impactdashboard wilt, kun je in plaats daarvan onze pagina “voor bedrijven” gebruiken en vermelden dat je een particulier bent die graag een  eigen impactdashboard zou hebben. We nemen dan contact met je op met een factuur en meer informatie.

Voor particulieren geldt een minimum van 5 bomen per persoon. Boven de 5 bomen, kan je zelf kiezen hoeveel je er wilt planten –  32 bomen als verjaardagscadeau voor de 32e verjaardag van je beste vriend, bijvoorbeeld.

 • Als individu is het niet mogelijk om te kiezen waar jouw bomen geplant zullen worden. We verdelen de bestellingen gelijk over herbebossingsprojecten op locaties zoals Tanzania, Peru, DR Congo, Armenië… zodat projecten in nood de kans krijgen om te groeien dankzij jouw bijdrage.
 • Als bedrijf kun je kiezen tussen de verschillende projecten en plantlocaties. Het is belangrijk dat je een project kiest dat past bij het DNA van je bedrijf.

Als je bestelling is afgerond, vermeldt het certificaat het toegewezen project van je bomen en kun je actief volgen via het impactplatform. Algemene updates over onze projecten en voortgang ontvang je automatisch via e-mail.

Zeker, als je de naam van de ontvanger doorgeeft bij het afrekenen, voorzien wij een gepersonaliseerd certificaat.

Omdat we een sociale onderneming zijn en geen non-profitorganisatie, kunnen we geen belastingcertificaten afgeven.

Word een leider voor een groenere wereld!