Go Forest logo

Bouw-iD Case

Bouw-iD staat ervoor om mooie villa’s te bouwen en om leuke verbouwingen te doen. Ze voeren ook een aantal projecten uit en hierbij gebruiken zij Go forest op een goede manier: zij willen de bouwstop voorop zijn. Voor de woonbare oppervlakte die ze creëren met hun projecten gaan ze bomen planten. Ze hebben gekozen voor een project waarbij er 1000 bomen per hectare worden geplant en kunnen zo een totale vertaling in oppervlakte bos bekomen. Bouw-iD is er zelf heel gelukkig mee, maar ze doen er ook hun klanten een plezier mee: onze toekomstige generaties kunnen zo ook van mooie natuur kunnen genieten.

De bouwsector

De bouw is een zeer traditionele sector. Het is heel moeilijk om iedereen in het bouwproces mee te krijgen in het duurzaamheidsverhaal. Ten eerste, thuis afval recycleren is soms al een hele opgave, je kan je inbeelden wat daar allemaal nog bij komt kijken in een bouwproject. Het is echt gigantisch hoeveel afval er wordt gegenereerd in het bouwproces.

Ten tweede is er ook nog de prijs. Klanten zijn meer en meer voorstander om duurzaam te bouwen, maar het kostenplaatje is ook belangrijk: bij duurzaam isolatiemateriaal worden de muren, bijvoorbeeld, dikker en stijgt de kostprijs ook. Als je de afweging maakt kiezen klanten wel vaak voor de minder ecologische variant. We zitten ook in een periode waarin de prijzen enorm gestegen zijn. Dit maakt het zeker niet gemakkelijker om die duurzame materialen erdoor te krijgen. We proberen er nu meer werk van te maken om de juiste alternatieven te zoeken en aan te reiken, maar op lange termijn zal de markt van materialen toch wat moeten verschuiven.

Een eerste stap

We moeten iets doen en met Go Forest in zee gaan is een laagdrempelige optie. De impact in vergelijking met de kost is groot: we kunnen met een vrij lage kost en inspanning al heel wat bereiken op deze manier. En dan is het ondertussen aan ons om de rest van het duurzaamheidsplaatje meer vorm te doen krijgen en dat is een werk van lange adem.

De bouwsector verduuramen gaat niet op zes maanden tijd, zoals het bij jullie zes maanden duurt om van het kiemen van een zaadje in de kwekerij tot planten van een boom op het veld gaat. Het zal wel wat langer duren. Naast onze zonnepannelen en de verduurzaming van ons wagenpark, is Go Forest voor ons de eerste opstap naar een lange-termijn verandering.

We namen ook een interview op met Bouw-iD. Je kan het hier bekijken.
“De hele bouwsector verduurzamen is een werk van lange adem. Dit gaat niet op zes maanden tijd, zoals het bij jullie van het kiemen van een zaadje tot het planten van een boom is. Het zal wel wat langer duren, maar Go Forest is al een eerste opstap naar een lange-termijn verandering.”