Europese projecten

Ontdek onze boomplantprojecten met impact in Europa!

We planten in België, Ierland, Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Projecten in andere Europese landen kunnen aangevraagd worden.

De natuur herstellen op het Europese continent.

Plagen (schimmels, insecten), droogte en stormen hebben bossen altijd aangetast. Maar klimaatverandering verhoogt de frequentie en gelijktijdigheid van deze verstoringen. In heel Europa sterven duizenden hectaren bos.

We richten ons op de herbebossing en het herstel van bossen en het behoud ervan op de lange termijn. We onderhouden, structureren en verrijken bossen omdat hun duurzaamheid niet gegarandeerd zou zijn zonder actie. We planten de juiste bomen in omgevingen waar ze de meeste positieve effecten hebben.

Voor alle Europese projecten werken we samen met Sylva Nova.

België

We bestrijden klimaatverandering door ruimte en biodiversiteit te optimaliseren. Dit in een sterk verstedelijkt en dichtbevolkt land waar de bosbedekking niet langer uitbreidbaar is.

Ierland

We zijn op missie naar de diversificatie van loofbeplanting en het herstel van inheemse bossen. Ierse bossen behoren tot de snelst groeiende in Europa.

Italië

We focussen op herbebossing, het herstel van bossen en het behoud ervan op de lange termijn. We onderhouden, structureren en verrijken bossen omdat hun duurzaamheid niet gegarandeerd zou zijn zonder dat er actie ondernomen wordt.

Portugal

In Portugal herbebossen we gebieden die zijn getroffen door bosbranden als gevolg van droogte en woestijnvorming.

Spanje

In Spanje richten we ons op regio’s die getroffen zijn door bosbranden. Daarnaast beschermen we ook diersoorten die door deze branden gevaar lopen.

Frankrijk

Wij ondersteunen kleine en middelgrote landeigenaren bij herbebossing, de conversie van landbouwgronden en het herstel van boslandschappen.

Tsjechië

We herbebossen regio’s die zwaar getroffen zijn door plagen. We bestrijden langdurige extreme droogtes en de daaropvolgende problemen met schorskevers en zorgen ervoor dat de natuur kan herstellen.

Het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk richten we ons op het verrijken van bestaande bossen omdat hun duurzaamheid niet gegarandeerd is zonder dat er actie ondernomen wordt.

Roemenië

Eerste mijlpaal is bereikt. Project tijdelijk stilgelegd.

Nederland

We herstellen, herbebossen en breiden bosgebieden uit en we focussen daarbij op het optimaliseren van de ruimte en de biodiversiteit.

Czech Republic

We reforest regions which are deeply affected by pests. By fighting long-lasting extreme droughts and subsequent unprecedented bark beetle calamities, we make sure the nature will be restored again

Go Forest general picture

United Kingdom

In the UK we enrich forests whose sustainability would not be guaranteed without action.

Spain

In Spain we focus on regions affected by forest fires. Next to that, we also protect species that are in danger due to these fires.

France

We support small and medium scale landowners in reforestation and conversion of agricultural lands, as well as restoration of forest landscapes.

Italy

The focus is on reforestation and restoration of forests to be preserved in the long term. We maintain, structure and enrich forests whose sustainability would not be guaranteed without action.

Portugal

We reforest areas that have been affected by forest fires due to dryness and desertification.

Belgium

We fight climate change by optimizing spaces and biodiversity in a highly urbanized and densely populated small country where the forest cover is no longer extensible.

Ireland

We are on a mission towards diversification of broadleaved planting and restoration of native woodlands. Irish forests are amongst the faster growing in Europe.

You decide how green the future will be

Each of us can have a positive impact on tomorrow’s world. Just like a lot of different trees make up a forest, a lot of single actions can bring about a huge change.