Go Forest logo

Europese projecten

Ontdek onze boomplantprojecten met impact in Europa!

We planten in België, Ierland, Duitsland, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Roemenië. Projecten in andere Europese landen kunnen aangevraagd worden.

De natuur herstellen op het Europese continent.

Plagen (schimmels, insecten), droogte en stormen hebben bossen altijd aangetast. Maar klimaatverandering verhoogt de frequentie en gelijktijdigheid van deze verstoringen. In heel Europa sterven duizenden hectaren bos.

We richten ons op de herbebossing en het herstel van bossen en het behoud ervan op de lange termijn. We onderhouden, structureren en verrijken bossen omdat hun duurzaamheid niet gegarandeerd zou zijn zonder actie. We planten de juiste bomen in omgevingen waar ze de meeste positieve effecten hebben.

Voor alle Europese projecten werken we samen met Sylva Nova.

België

We bestrijden de klimaatverandering door de ruimte en de biodiversiteit te optimaliseren in een sterk verstedelijkt en dichtbevolkt land waar de bosbedekking niet langer uit te breiden is.

Ierland

We zijn op missie naar de diversificatie van loofbeplanting en het herstel van inheemse bossen. Ierse bossen behoren tot de snelst groeiende in Europa.

Duitsland

De Duitse bossen zijn bronnen van grondstoffen en leefgebieden voor talloze dier- en plantensoorten. Ze remmen daarnaast ook de klimaatverandering af. We organiseren herbebossingsprojecten met als doel stabiele, aan het klimaat aangepaste gemengde bossen te creëren.

Nederland

In Nederland herbebossen we omdat bossen klimaatverandering tegengaan, de biodiversiteit ondersteunen, CO2 vastleggen, ons afkoelen, de bodem gezonder maken, zuurstof afgeven en een thuis bieden aan fauna, vogels en insecten.

Italië

We focussen op herbebossing, het herstel van bossen en het behoud ervan op de lange termijn. We onderhouden, structureren en verrijken bossen omdat hun duurzaamheid niet gegarandeerd zou zijn zonder dat er actie ondernomen wordt.

Portugal

In Portugal herbebossen we gebieden die zijn getroffen door bosbranden als gevolg van droogte en woestijnvorming.

Spanje

In Spanje richten we ons op regio’s die getroffen zijn door bosbranden. Daarnaast beschermen we ook diersoorten die door deze branden gevaar lopen.

Frankrijk

Wij ondersteunen kleine en middelgrote landeigenaren bij herbebossing, de conversie van landbouwgronden en het herstel van boslandschappen.

Tsjechië

We herbebossen regio’s die zwaar getroffen zijn door plagen. We bestrijden langdurige extreme droogtes en de daaropvolgende problemen met schorskevers en zorgen ervoor dat de natuur kan herstellen.

Het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk richten we ons op het verrijken van bestaande bossen omdat hun duurzaamheid niet gegarandeerd is zonder dat er actie ondernomen wordt.

Roemenië

Eerste mijlpaal is bereikt. Project tijdelijk stilgelegd.

...

We kunnen in veel andere Europese landen planten, dus neem gerust contact met ons op met jouw ideeën voor een herbebossingsproject!

België

We bestrijden de klimaatverandering door de ruimte en de biodiversiteit te optimaliseren in een sterk verstedelijkt en dichtbevolkt land waar de bosbedekking niet langer uit te breiden is.

Nederland

In Nederland herbebossen we omdat bossen klimaatverandering tegengaan, de biodiversiteit ondersteunen, CO2 vastleggen, ons afkoelen, de bodem gezonder maken, zuurstof afgeven en een thuis bieden aan fauna, vogels en insecten.

Ierland

We zijn op missie naar de diversificatie van loofbeplanting en het herstel van inheemse bossen. Ierse bossen behoren tot de snelst groeiende in Europa.

Duitsland

De Duitse bossen zijn bronnen van grondstoffen en leefgebieden voor talloze dier- en plantensoorten. Ze remmen daarnaast ook de klimaatverandering af. We organiseren herbebossingsprojecten met als doel stabiele, aan het klimaat aangepaste gemengde bossen te creëren.

Tsjechië

We herbebossen regio’s die zwaar getroffen zijn door plagen. We bestrijden langdurige extreme droogtes en de daaropvolgende problemen met schorskevers en zorgen ervoor dat de natuur kan herstellen.

Go Forest general picture

Het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk richten we ons op het verrijken van bestaande bossen omdat hun duurzaamheid niet gegarandeerd is zonder dat er actie ondernomen wordt.

Spanje

In Spanje richten we ons op regio’s die getroffen zijn door bosbranden. Daarnaast beschermen we ook diersoorten die door deze branden gevaar lopen.

Frankrijk

Wij ondersteunen kleine en middelgrote landeigenaren bij herbebossing, de conversie van landbouwgronden en het herstel van boslandschappen.

Italië

We focussen op herbebossing, het herstel van bossen en het behoud ervan op de lange termijn. We onderhouden, structureren en verrijken bossen omdat hun duurzaamheid niet gegarandeerd zou zijn zonder dat er actie ondernomen wordt.

Portugal

In Portugal herbebossen we gebieden die zijn getroffen door bosbranden als gevolg van droogte en woestijnvorming.

Roemenië

De eerste mijlpaal is bereikt en het project is tijdelijk gepauzeerd.

...

We kunnen in veel andere Europese landen planten, dus neem gerust contact met ons op met jouw ideeën voor een herbebossingsproject!

Jij bepaalt hoe groen de toekomst wordt

Ieder van ons kan een positieve invloed hebben op de wereld van morgen. Net zoals veel verschillende bomen een bos vormen, kunnen veel afzonderlijke handelingen een enorme verandering teweegbrengen.