Removing carbon from the atmosphere, while having a positive social impact

Go Forest's benadering van koolstofkredieten

De opwarming van de aarde versnelt en gaat hand in hand met een biodiversiteitscrisis. De tijd om te handelen is nu (gisteren, of 50 jaar geleden), en we moeten al onze middelen inzetten voor de strijd.

Als organisatie is het belangrijk om drastische maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast is het belangrijk om actie te ondernemen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen in lijn met de resterende uitstoot (of meer, aangezien we ook verantwoordelijk zijn voor uitstoot in het verleden).

Wat is ARR?

De afkorting ARR staat voor:

 • Afforestation (Aanplanting): het creëren van een nieuw bos
 • Reforestation (Herbebossing): het herbebossen van een bos dat verdwenen is (dit is onze belangrijkste focus)
 • Revegetation (Herbeplanting): het herplanten en herstellen van de bodem van verstoord land

 

ARR-initiatieven kunnen helpen om de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer te verminderen door koolstof vast te leggen in boom biomassa. Dit biedt relatief goedkope mogelijkheden voor koolstofverwijdering die klaar zijn om geïmplementeerd te worden.

Bossen zijn een van de grootste natuurlijke koolstofputten. Het herstellen van bomen op aangetast land kan jaarlijks 6 tot 11 GtCO2 (gigaton koolstofdioxide) verwijderen, wat aanzienlijk is in vergelijking met de recente wereldwijde uitstoot van 30 tot 37 GtCO2 per jaar.

ARR-initiatieven helpen niet alleen om de opwarming van de aarde te verminderen, maar verbeteren ook de biodiversiteit, herstellen ecosystemen en bieden talrijke sociaal-economische voordelen. Door nieuwe bossen te creëren, verloren gegane bossen te herstellen en aangetast land te verjongen, dragen ARR-projecten aanzienlijk bij aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het ontwikkelen van koolstofkredieten via ARR-projecten en het verkopen hiervan aan bedrijven of individuen die ze nodig hebben, is een effectieve manier om deze essentiële activiteiten te stimuleren en te financieren.

Ontwikkeling van koolstofkredieten

Een koolstofkrediet is een vergunning die één ton koolstofdioxide vertegenwoordigt die uit de atmosfeer is verwijderd. Organisaties en individuen kunnen deze kredieten kopen om hun eigen koolstofuitstoot te compenseren en zo projecten te ondersteunen die koolstofdioxide uit de atmosfeer verminderen of verwijderen. Koolstofkredieten en de koolstofmarkt zijn een cruciaal onderdeel van wereldwijde klimaatinitiatieven, omdat ze de financiering van duurzame projecten mogelijk maken die gericht zijn op het verminderen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Koolstofkredieten die worden gegenereerd door ARR-projecten vertegenwoordigen kwantificeerbare en verifieerbare verwijderingen van koolstofdioxide-uitstoot. Deze kredieten kunnen worden verkocht aan bedrijven en individuen die hun koolstofvoetafdruk willen compenseren, wat een financiële prikkel biedt om ARR-initiatieven te ondersteunen en uit te breiden. Dit mechanisme stimuleert niet alleen investeringen in herbebossing en aanplanting, maar moedigt ook duurzaam landgebruik aan.

Waarom richten we ons eerst op de DRC en Madagaskar?

De Democratische Republiek Congo (DRC) en Madagaskar behoren tot de meest urgente gebieden die ARR-projecten nodig hebben. Beide landen beschikken over uitgestrekte stukken land met aanzienlijk potentieel voor herbebossing en aanplanting, waardoor ze onze ideale startpunten zijn voor impactvolle ARR-initiatieven.

 1. Dringende noodzaak tot actie
  • DRC en Madagaskar ervaren hoge ontbossings- en landdegradatiepercentages, wat bijdraagt aan het verlies van biodiversiteit, verhoogde koolstofuitstoot en nadelige gevolgen voor lokale gemeenschappen. Directe actie in deze regio’s kan verdere milieuaantasting voorkomen en ecologisch herstel bevorderen.
 2. Hoog potentieel voor koolstofvastlegging
  • De tropische bossen in DRC en Madagaskar hebben een opmerkelijke capaciteit voor koolstofvastlegging. Het herbebossen van deze gebieden kan aanzienlijke hoeveelheden CO2 vastleggen, wat een belangrijke bijdrage levert aan de wereldwijde doelstellingen voor koolstofreductie.Mangroven in Madagaskar bijvoorbeeld zijn ongelooflijk efficiënt in het vastleggen van koolstof. Ze kunnen tot 140 ton koolstof per hectare opslaan in bovengrondse en ondergrondse biomassa, waardoor ze een van de koolstofrijkste ecosystemen zijn (bron).
 3. Sociale impact
  • ARR-projecten in DRC en Madagaskar kunnen diepe sociale voordelen opleveren. Door lokale gemeenschappen te betrekken bij herbebossingsinspanningen, kunnen deze projecten jobs creëren, levensonderhoud verbeteren en duurzame ontwikkeling bevorderen. Verbeterde bosbedekking kan ook de waterzekerheid verbeteren, bodemerosie verminderen en betere landbouwpraktijken bevorderen, waardoor het welzijn van de inwoners van de regio wordt verbeterd. Door lokale gemeenschappen te betrekken, op te leiden en te versterken in de ARR-projecten, zorgen we voor de duurzaamheid en het succes van de projecten op lange termijn.
  • In DRC werken we samen met onze partner CO2logic door South Pole als certificeringsbedrijf. In Madagaskar werken we samen met de sociale organisatie Bôndy. Beide plantages zullen worden onderscheiden met de Gold Standard. Dit is het hoogste niveau met betrekking tot biodiversiteit en gemeenschapszorg. Alle opbrengsten uit de verkoop van koolstofkredieten worden geïnvesteerd in het project en de verdere economische ontwikkeling van de regio (waterkracht-turbine, cassaveverwerking, ecologische palmplantage, enz.).
  • Een voorbeeld van de impact van de mangroveplantages in Madagaskar: Naast de milieu-impact hebben lokale krabvissers een significante toename van hun inkomen gemeld dankzij de plantages. Dit positieve economische resultaat motiveert de krabvissers om de mangroven op lange termijn te verzorgen.

ARR-projecten zijn cruciaal voor wereldwijde klimaatverandering mitigatie. Het ontwikkelen van koolstofkredieten via deze projecten faciliteert hun uitbreiding en biedt een markt gebaseerde benadering om ze te financieren en te ondersteunen. Door ons te richten op urgente gebieden zoals DRC en Madagaskar, zorgen we ervoor dat we de regio’s aanpakken die het meest behoefte hebben, terwijl we de milieu- en sociale impact maximaliseren. Door deze gebieden te prioriteren, kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken in koolstofvastlegging, biodiversiteitsbehoud en gemeenschapsontwikkeling, wat de weg vrijmaakt voor een duurzamere en veerkrachtigere toekomst.

Zowel niet-gecertificeerde als gecertificeerde projecten zijn nodig.

Vanwege de dringende noodzaak van grootschalige herbebossingsinspanningen is het cruciaal om deel te nemen aan zowel niet-gecertificeerde kleinschalige boomplant projecten als gecertificeerde projecten met koolstofkredieten.

Kleinschalige initiatieven maken onmiddellijke actie en gemeenschapsbetrokkenheid mogelijk, bevorderen lokaal rentmeesterschap en snelle implementatie. Deze projecten kunnen lokale milieuproblemen aanpakken, de biodiversiteit verbeteren en directe voordelen bieden aan lokale gemeenschappen.

Aan de andere kant bieden gecertificeerde projecten met koolstofkredieten rigoureuze verificatie en verantwoordelijkheid, wat zorgt voor langdurige duurzaamheid en het aantrekken van aanzienlijke investeringen. Deze projecten dragen bij aan grootschalige koolstofvastlegging en voldoen aan wereldwijde normen voor biodiversiteit en gemeenschapswelzijn, zoals die zijn vastgesteld door de Gold Standard.

Door beide benaderingen te combineren, kunnen we de urgentie van herbebossing vanuit meerdere invalshoeken aanpakken, de milieu- en sociaal-economische voordelen maximaliseren en tegelijkertijd zorgen voor langdurige effectiviteit en schaalbaarheid.

Onze aanpak voor meer betrokkenheid en transparantie

Investeer in bossen, niet alleen in koolstofkredieten.

Bij onze organisatie hebben we een uniek programma ontwikkeld (‘Future credits program’) waarbij je niet alleen koolstofkredieten koopt als handelswaar op een markt. In plaats daarvan investeer je met ons in hectares bos, die de komende 20 jaar koolstofkredieten voor je bedrijf zullen genereren. Deze aanpak sluit niet alleen aan bij je duurzaamheidsdoelstellingen, maar biedt ook een diepere verbinding met je milieu-impact.

Elk bedrijf dat deelneemt aan ons programma krijgt een gepersonaliseerd impact dashboard. Dit dashboard zorgt ervoor dat een gecertificeerd project net zo boeiend en impactvol aanvoelt als onze typische niet-gecertificeerde Go Forest-projecten. Zo maken we dit mogelijk:

 1. Gepersonaliseerde polygonen:
  • We tekenen specifieke polygonen rond de hectares die aan je bedrijf zijn toegewezen, waardoor je een duidelijk visueel overzicht van je investering krijgt.
 2. Uitgebreid beeldmateriaal:
  • We combineren satellietbeelden met drone-opnames om gedetailleerde weergaven van je beboste gebieden te bieden, zodat je een realtime blik krijgt op de voortgang en gezondheid van je bossen. Dankzij partners die investeren in AI kunnen we aanvullende metingen en analyses uitvoeren, wat zorgt voor de meest nauwkeurige en up-to-date gegevens over de impact van je bos – en niet alleen tijdens een audit ronde.
 3. Duidelijke rapportage en impact gegevens:
  • Je ontvangt transparante en gedetailleerde rapporten, regelmatige nieuwsupdates, impact gegevens en statistieken die de groei en voordelen van je investering bijhouden. Dit zorgt ervoor dat je de milieueffecten effectief kunt kwantificeren en communiceren. Deze gegevens gaan verder dan alleen CO2; ze omvatten voedselproductie, het aantal gecreëerde banen, gemeenschapsevenementen en meer.
 4. Kwalitatieve storytelling:
  • We bieden rijke, kwalitatieve storytelling om je bosinvestering tastbaar te maken. Door middel van verhalen, afbeeldingen en video’s brengen we het bos tot leven, waardoor de betrokkenheid van je klanten, medewerkers en andere belanghebbenden wordt gemaximaliseerd.

Maximale betrokkenheid en impact

Ons ‘Future Credits Programma’ is ontworpen om het proces zo boeiend en impactvol mogelijk te maken. Door te investeren in hectares bos, draag je niet alleen bij aan koolstofvastlegging, maar ook aan biodiversiteitsbehoud, lokale gemeenschapsontwikkeling en de algehele gezondheid van onze planeet. Deze meeslepende aanpak bevordert een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid, waardoor de betrokkenheid van alle betrokken partijen wordt vergroot.

Doe mee om een tastbaar, langdurig verschil te maken. Investeer in bossen en ervaar de groei van je impact over de komende 20 jaar door het genereren van koolstofkredieten uit je bomen met impact. Samen kunnen we een groenere, duurzamere toekomst creëren.

Lees hier meer over ons Future Credits Programma.

Laat ons weten hoeveel CO2 je in de komende jaren wilt compenseren, en wij zullen je de prijs per hectare en de prijs per ton verstrekken.

Meer nieuws over Go Forest

juni 21, 2024
Removing carbon from the atmosphere, while having a positive social impact
mei 16, 2024
Ons impactplatform 2.0 is live!
april 23, 2024
Go Forest herstelprojecten ter verlichting van de druk op primaire bossen

We planten bomen waar ze het belangrijkst zijn