Bereken de koolstofopslag van jouw bosherstel- project

Nauwkeurige koolstofmeting van herbebossingsinitiatieven kan vrij moeilijk zijn. Koolstofopslag is afhankelijk van vele factoren zoals boomsoorten, klimaat, biodiversiteit en meer. Daarom werken wij samen met Genvision, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het nauwkeurig meten, projecteren en visualiseren van door bossen opgeslagen koolstof. Door deze samenwerking kunnen leden van Go Forest een wetenschappelijk onderbouwde schatting en latere berekening krijgen van de koolstof die door hun boomplantproject is opgeslagen.

Genvision's technologie

In plaats van het handmatig berekenen van de koolstofopslag van elke geplante boom, werkt Genvision met vooruitstrevende technologieën op basis van hoge resolutie satellietbeelden.

Door satellietbeelden van bomen vanuit verschillende hoeken samen te voegen, creëert Genvision digitale tweelingen – of digitale 3D-modellen – van elke boom in een bos. Deze digitale tweeling kan worden bekeken en geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt om te voorspellen hoe bomen in een bos zullen veranderen en evolueren.

Met de nieuwste AI-technologie is het ook mogelijk om eenvoudig de boomsoorten te herkennen en te simuleren hoe deze boomsoorten in 3D zullen groeien, totdat het perfect overeenkomt met de werkelijkheid.

Koolstofopslag

Het simuleren van bosgroei op deze manier brengt een breed scala aan nieuwe mogelijkheden met zich mee. Een van die mogelijkheden is een nauwkeurige meting van de koolstofopslag per boom. Dat kan niet alleen voor het lopende jaar, maar ook voor de voorgaande en de volgende jaren.

Jouw herbebossingsproject

Genvision kan de koolstofopslag van uw herbebossingsproject projecteren en berekenen. Ten eerste zal een eerste simulatie voorspellen wat de totale koolstofopslag zal zijn. Ten tweede zal de simulatie jaar na jaar na aanplant nauwkeuriger worden.

Krijg jouw koolstofsimulatie

Wilt je meer informatie over de praktische stappen en prijzen? Neem contact met ons op.

Een voorbeeldsimulatie van de CO2-opslag van een herbebossingsproject in België:

Meer nieuws over Go Forest

mei 16, 2024
Ons impactplatform 2.0 is live!
april 23, 2024
Go Forest herstelprojecten ter verlichting van de druk op primaire bossen
maart 6, 2024
Navigeren door Green Marketing: 5 belangrijke do’s & don’ts in duurzame communicatie en marketing

We planten bomen waar ze het belangrijkst zijn