Hoe kan je zelf bomen planten en er subsidies voor krijgen in België?

Het is een feit, er is meer bos nodig. Dat bos niet stopt aan de landsgrenzen is ook een feit, maar planten dichtbij huis zorgt er wel voor dat je ten volle kan genieten van de natuur. Niet alleen organisaties kunnen bos planten, ook jij als individu kan je steentje bijdragen, maar zonder leidraad kan het snel heel ingewikkeld worden. Het leek ons daarom goed om de verschillende stappen te doorlopen stappen om je eigen bos te planten. Ten laatste vertellen we je ook nog hoe je subsidies verkrijgt.

Stap 1: De grond

Voor je een bos plant heb je natuurlijk eerst een stuk grond nodig waarop je de bomen zal planten. Er zijn enkele voorwaarden. Zo moet je ten eerste eigenaar zijn van het stuk grond of tenminste het akkoord van de eigenaar hebben.

Daarnaast moet de grond pachtvrij zijn en zijn er ook nog enkele randvoorwaarden specifiek per gemeente.

Als laatste speelt ook de specifieke ligging en de grootte van je perceel een rol. Om subsidies te kunnen krijgen, moet de oppervlakte minimaal 0,50 ha bedragen.

Stap 2: Vergunningen

Om een stuk grond te herbebossen zal je een vergunning van “het college van burgemeester en schepenen” en een advies van “het departement landbouw en visserij” nodig hebben. Let ook op dat elk gebied of stuk grond bij een uitzondering kan horen. Zo kan de grond gelegen zijn in “beschermd onroerend erfgoed gebied” waarbij nog een extra vergunning moet aangevraagd worden.

Stap 3: Beplantingsplan

Een beplantingsplan is de eerste stap naar hoe je bos er effectief zal uitzien. Er zijn heel wat mogelijkheden om een goed bos aan te leggen.

Daarnaast zal je ook moeten kiezen welke soorten je zal planten. Let op, er moeten minimum 2 soorten aanwezig zijn en vanaf 1ha minium 3 soorten. Deze regels zijn er om te zorgen dat een bos veerkrachtig en biodivers is, en niet ten onder gaat aan eventuele plagen. Kies boomsoorten die geschikt zijn voor de locatie en het doel. Zoek uit welke bomen goed gedijen in de bodem, het klimaat en de lichtomstandigheden op de locatie. Denk ook na over de functie van de boom (zoals schaduw, sierwaarde of ecologisch belang).

Als laatste zal je ook moeten kiezen hoe en waar je juist zal planten. Plant je dicht op elkaar, in rijtjes of in dichte groepjes. Het is allemaal mogelijk.

Stap 4: Subsidies

Eerder in dit artikel overliepen we al de grond, vergunningen en het beplantingsplan. Nu kan een stukje financiële steun ook wel handig zijn. Hiervoor overliepen we al enkele instapvoorwaarden, hier zetten we ze nog eens allemaal op een rijtje:

  • De oppervlakte moet minimaal 0,50 ha bedragen om in aanmerking te komen voor subsidie.
  • De oppervlakte wordt bepaald via intekening, zelf kan je dit ook nagaan door gebruik te maken van Google Maps of Geopunt.
  • Het terrein mag enkel herbebost worden met inheemse soorten.
  • Alle soorten moeten standplaatsgeschikt zijn. Niet elke boom groeit even goed op elke plaats of bodem. Het is daarom belangrijk om de juiste soorten te kiezen om zo tot een waardevoller bos te komen.
  • Tot 1ha moeten er minimaal 2 verschillende soorten staan, vanaf 1 ha mintens 3.

Wil je graag al ongeveer weten hoeveel subsidie je kan krijgen voor jouw stuk grond? Maak dan gebruik van de bosteller subsidie simulator

Handige info kan je ook vinden op de website van Agentschap natuur en bos.

Stap 5: Voorbereiding

De kans is groot dat je terrein er al een tijdje verwaardloosd bij ligt. Het kan daarom goed zijn om al wat voorbereidingen te doen. Maak de grond vrij van onkruid en andere vegetatie op de locatie waar de bomen zullen worden geplant. Als de bodem niet voldoende voedingsstoffen bevat, kan het toevoegen van compost of organische meststoffen helpen om de groei van de boom te stimuleren.

Stap 6: Materiaal

Als het planten bijna kan beginnen, kunnen er al verschillende soorten aangekocht worden. Dit gebeurt best bij een professionele boomkweker die zal aanraden om klimaatbestendige soorten te kopen. Het is ook best om bomen te kopen tussen de 80 en 120 cm hoog.

Stap 7: Bomen, bomen, bomen!

Het leukste deel kan beginnen! Het effectief planten.

Over het algemeen zijn er twee plantperiodes waarin je bomen het beste kunt planten: In het voorjaar, in de maanden maart – april, of in het najaar, in oktober – november. Het mooiste is om de bomen te planten wanneer de bladeren van de bomen zijn gevallen. De boom is dan in rust en de energie van de boom gaat naar de diktegroei van de stam en niet naar de knopontwikkeling of de aanmaak van nieuwe bladeren.

Neem bij het planten ook de tijd om te zorgen dat je boompjes en struiken beschermd zijn tegen schade van wilde dieren. Eens ze wat groter zijn kan deze bescherming weggenomen worden.

Stap 8: Opvolging

Bij Go Forest schenken we speciale aandacht aan opvolging van geplantte bomen. Zonder opvolging zouden de meeste boompjes namelijk sterven in het eerste jaar, zeker in koudere klimaten. Zorg goed voor de jonge boompjes en maak een natuurbeheerplan op.

Andere ideeën

Misschien heb je met je bedrijf wel nog een stuk grond liggen dat je graag zou willen bebossen. In dat geval kan je beroep doen op bedrijven zoals Pocket Forest. Zij zorgen voor een mini-bos bij jouw bedrijf en een boost in biodiversiteit. Ligt jouw kantoor in het midden van een stad, maar heeft jouw dak wel wat mogelijkheden tot vergroening? Neem dan contact op met bedrijven zoals EMC Greenroofs.

Bronnen in dit artikel:

Meer nieuws over Go Forest

mei 16, 2024
Ons impactplatform 2.0 is live!
april 23, 2024
Go Forest herstelprojecten ter verlichting van de druk op primaire bossen
maart 6, 2024
Navigeren door Green Marketing: 5 belangrijke do’s & don’ts in duurzame communicatie en marketing

We planten bomen waar ze het belangrijkst zijn