Leer meer over bomen planten in Nederland

In deze video praten we met de landeigenaar van een Go Forest herbebossingsproject in Markelo, Nederland. Deze video vertelt je meer over het planten van bomen in Nederland, maar ook in bijna alle Europese landen. Onder de video vind je drie feiten over onze lokale boomplantinitiatieven.

Bedankt voor het delen van je inzichten en passie met ons, Carl.

Drie feiten over onze lokale boomplantinitiatieven:

  • Feit 1: De meeste van onze lokale projecten zijn gericht op herbebossing, waarbij we beschadigde bossen helpen herstellen. Door nieuwe bomen te planten en het land te verzorgen, proberen we deze bossen te genezen en nieuw leven in te blazen.
  • Feit 2: We werken samen met particuliere landeigenaren die hun bossen willen herstellen maar financiële hulp en kennis nodig hebben. Samen ondersteunen we hen om van hun land weer een veerkrachtig, gezond bos te maken.
  • Feit 3: Klimaatverandering heeft niet alleen invloed op tropische bossen ver weg, maar ook op onze lokale bossen. We zijn getuige van veranderingen als gevolg van een veranderend klimaat en onze inspanningen op het gebied van boomaanplant en natuurbehoud zijn erop gericht om ons milieu ook tegen deze effecten te beschermen.

Meer nieuws over Go Forest

mei 16, 2024
Ons impactplatform 2.0 is live!
april 23, 2024
Go Forest herstelprojecten ter verlichting van de druk op primaire bossen
maart 6, 2024
Navigeren door Green Marketing: 5 belangrijke do’s & don’ts in duurzame communicatie en marketing

We planten bomen waar ze het belangrijkst zijn