Go Forest logo

Herbebossing in België

Met onze partner in België, Sylva Nova, maken we onze landelijke gebieden weer veerkrachtig! Steun duurzame land- en bosbouw in België.

Samenwerking met een groot aantal boswachters en boeren

We planten in regio’s doorheen heel België

Klimaatslimme herbebossingsprojecten

Duizenden hectaren bos in België en Europa verdwijnen langzamerhand.

Daarom hebben we besloten om ook in ons eigen land het bosecosysteem een handje te helpen.

We hebben twee projecttypes:

Bijkomend bos: We planten nieuwe bossen aan op verwaarloosde grond of landbouwgrond.

Niet-bijkomend bos: We herstellen bestaande bossen en maken ze meer weerbaar. In België en Europa in het algemeen hebben we niet altijd nieuwe grond beschikbaar voor bossen. Dit wordt veroorzaakt door de fragmentatie van eigendom en door de concurrentie om grond.

We planten nooit na vrijwillige oogst (kap). We herbebossen enkel na een storm, plagen, ziekten, bosbranden,…

Onze partner in België is Sylva Nova. Zij hebben de ambitie om onze landelijke gebieden weer veerkrachtig te maken. De projecten spelen in op verschillende noodsituaties: de opwarming van de aarde, biodiversiteit behouden, slechte water- en bodemkwaliteit, enzovoort. We werken stroomopwaarts met boeren en bosbouwers bij het organiseren van hun plantproject

De projecten bestaan uit het planten van de bomen, maar omvatten ook controlebezoeken om ervoor te zorgen dat de bomen het goed doen. Met behulp van een “beheerplan” is er meer betrokkenheid van de boswachter. Zo weten we zeker dat ze deelnemen aan een serieus project dat op een duurzame en respectvolle manier wordt behandeld.

Het beschermen en herstellen van onze ecosystemen zou bovenaan al onze lijsten moeten staan. Het hebben van de juiste kennis is cruciaal voor het maken van een verandering op lange termijn. Van locatie, tot timing, tot verzorging… voor een boom om maximale impact te maken komt er komt veel meer bij kijken dan op het eerste gezicht nodig lijkt, 

Onze projecten in België leveren altijd een meerwaarde aan het bos op het vlak van het milieu, maar helpen ook de andere functies van bossen, zoals de sociale functies, de CO2-captatie en het landschap. De boomsoorten die we in België planten zijn gediversifieerde boomsoorten die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden. Om hun impact te maximaliseren, selecteren we de soorten op basis van de bodem, het klimaat, de opwarming van de aarde, enzovoort.
Een focus op biodiversiteit is erg belangrijk omdat onze meest zware uitdagingen vandaag de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit zijn. We praten veel over CO2, maar het verlies aan biodiversiteit is ook een belangrijk probleem om aan te pakken. Door ons Europese continent te herbebossen, werken we aan beide kanten: klimaatverandering en biodiversiteit.

Na een aanval van de schorskever zal het bos hersteld worden, maar niet noodzakelijk op dezelfde manier als voorheen. Een monocultuur van sparren is niet erg interessant op vlak van biodiversiteit. We ondersteunen dan de eigenaar om het bos te herstellen met verschillende boomsoorten om een meer gediversifieerd bos te creëren dat een meerwaarde geeft aan de biodiversiteit.

Ontdek de technische details hier (in het Frans)

Herbebossing

Go Forest richt zich niet alleen op biodiversiteit, maar wil ook gedragsveranderingen teweegbrengen om de onderliggende oorzaken van bodem- en ontbossingsproblemen aan te pakken. Ieder van ons kan een positieve impact hebben op de wereld van morgen.

Een van de bomen die we planten is de Mangrove boom

Herbebossing

Go Forest richt zich niet alleen op biodiversiteit, maar wil ook gedragsveranderingen teweegbrengen om de onderliggende oorzaken van bodem- en ontbossingsproblemen aan te pakken. Ieder van ons kan een positieve impact hebben op de wereld van morgen.

Een van de bomen die we planten is de Mangrove boom

Duurzame ontwikkeling

Bij Go Forest planten we niet alleen bomen. We doen veel meer. Dat doen we aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, die dienen als blauwdruk voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst. Afhankelijk van de regio en het project zal je verschillende SDG’s ondersteunen. Ons project in België richt zich op de volgende SDG’s:

Let's plan(t) the future together.

Bossen zijn een belangrijke speler in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Een groot deel van alle CO2 in de atmosfeer wordt door de bossen geabsorbeerd en opgeslagen in de vorm van organische koolstof in het hout en de bodem.

Helaas dragen ontbossing en verandering van landgebruik ook voor 17% bij tot het broeikaseffect. Een van de belangrijkste en eenvoudigste manieren om de opwarming van de aarde tegen te gaan is het creëren van een grotere biodiversiteit door het aanplanten van bossen. Dit is precies wat wij bij Go Forest, in samenwerking met verschillende bedrijven, aan het doen zijn.

Tanzania

7

tree species are planted

Argentinië

6

boomsoorten worden geplant

Europa

8

verschillende Europese landen

Onze projecten

We houden ons niet alleen bezig met het planten van jouw bomen, maar verzorgen ze ook.

Tanzania

Dit project richt zich op het herstel van bossen in het Magamba Nature Forest Reserve die in het verleden zijn afgebrand. De aanplant, het onderhoud en de monitoring worden gedaan door de lokale gemeenschappen.

Argentinië

Dit project pakt niet alleen de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit aan, maar ook sociale problemen, door de voorwaarden te creëren die inheemse gemeenschappen in staat stellen te gedijen, terwijl de biodiversiteit wordt hersteld.

Europa

We voeren herbebossingsprojecten uit in België, Ierland, Portugal, Spanje, Italy, Frankrijk, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk… Projecten in andere Europese landen kunnen aangevraagd worden.

Madagaskar

De biodiversiteit van Madagaskar is heel bijzonder. Het land heeft zijn eigen ecosysteem en prachtige wilde dieren ontwikkeld sinds het zich 160 miljoen jaar geleden afsplitste van het Afrikaanse continent.

België

Duizenden hectaren bos verdwijnen in België. We maken onze landelijke gebieden weer veerkrachtig door herbebossingsprojecten uit te voeren doorheen het hele land! Steun duurzame land- en bosbouw in België.

Armenië

In Armenië wordt met herbebossingsprojecten woestijnvorming bestreden, bodemerosie bestreden, het water beschermd en de plaatselijke gemeenschappen mondiger gemaakt door werkgelegenheid te scheppen en hun inkomen te verhogen.
VERTICAL congo

Congo

Onze partner in Faja Lobi werkt aan een geïntegreerd project van herbebossing & duurzame ontwikkeling om de uitdagingen van een veranderend klimaat en sociale ongelijkheid het hoofd te bieden.  
VERTICAL PERU

Peru

De biodiversiteit in het Peruaanse Amazonegebied beschermen en regenereren. Samen met onze herbebossingspartner Camino Verde is het onze missie om de boslandschappen te herstellen door gemeenschappen te versterken.

Start met planten

Helemaal klaar om je bedrijf naar een groener niveau te tillen? We vertellen je graag meer over onze visie en formules! Neem contact op met ons en word een leader for a greener world.