Go Forest logo

Wij planten met liefde in Congo

Onze partner Faja Lobi werkt in de Democratische Republiek Congo aan een geïntegreerd project rond herbebossing en duurzame ontwikkeling om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voortvloeien uit de klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Met het herbebossingsprogramma trachten we de klimaatverandering tegen te gaan, en steunen we tegelijkertijd de bevolking in de complexe sociale situatie van Congo.

Go Forest Congo 1

1400

plaatselijke medewerkers

60%

van de middelen wordt gebruikt om de lonen van de lokale bevolking te betalen

20

verschillende soorten bomen worden geplant om de biodiversiteit te waarborgen

Een groeiende bevolking heeft een nefaste invloed op de natuur, en overexploitatie tast de bodem en vegetatie aan.

De Congolese maatschappij is uiterst gefragmenteerd en lijdt onder de afwezigheid van een solide overheid. Samen met Faja Lobi trachten we de lokale bevolking meer zeggenschap te geven. We herstellen niet alleen het landschap door middel van herbebossing, maar doen ook aan boslandbouw om een nieuwe duurzame economie te ontwikkelen, zodat mens en natuur weer in harmonie kunnen samenleven en de bevolking beter in haar eigen behoeften kan voorzien. In heel Congo worden er in de traditionele landbouw bossen en vegetatie gekapt en verbrand. Op die manier krijgen de boeren schoon grasland om hun gewassen te verbouwen. Nadat de bodem van alle voedingsstoffen is ontdaan, verbranden boeren de aangrenzende gebieden om aan landbouw te doen of te jagen. Dit leidt tot bodemerosie en doet de inheemse vegetatie langzamerhand verdwijnen.

Faja Lobi tracht plaatselijke boeren te overtuigen van de ecologische en economische voordelen van herbebossing. Daarbij gaat de organisatie een langdurige samenwerking aan met de plaatselijke gemeenschappen. Zo krijgt iedereen de nodige aandacht en opvolging, voor een duurzame impact op lange termijn.

Bijna 80 procent van het budget van de ngo wordt besteed aan het welzijn van haar personeel: lonen uitbetalen, maaltijden aanbieden en lokale jongeren ondersteunen door hun opleiding te financieren. Steun verlenen aan de lokale gemeenschap is een van de topprioriteiten van dit project. De organisatie maakt bewust geen gebruik van tractors of andere machines, om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Daarnaast zorgt de organisatie ook voor broodnodige accommodaties.

Wij planten bomen met impact

Het beschermen en herstellen van ons ecosysteem zou bovenaan ieders prioriteitenlijst moeten staan. Maar om op lange termijn iets te veranderen, moet je ook over de juiste kennis beschikken. Van locatie, tot timing en verzorging – het heeft veel voeten in de aarde om de maximale impact van een boom te realiseren.

Herbebossing & agroforestry

In herbebossing planten we voornamelijk lokale boomsoorten, in combinatie met 25 procent Acacia (een exotische boom die de bosvorming versnelt en nadien houtskool produceert). Ontdek hieronder enkele soorten. In Agroforestry planten we voornamelijk maniok, koffie en bosgroenten. Daarnaast is er aandacht voor visteelt en bijenteelt.

Een van de bomen die we planten is de Albizia boom

Geef om communities

Bij Go Forest planten we niet alleen bomen. We doen veel meer, zoals zorgen voor duurzame steun aan lokale gemeenschappen. Dat doen we aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, die dienen als blauwdruk voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst. Afhankelijk van de regio en het project, ondersteun je verschillende SDG’s. Ons project in Congo richt zich op de volgende SDG’s:

Let's plan(t) the future together.

Bossen zijn een belangrijke speler in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Een groot deel van alle CO2 in de atmosfeer wordt geabsorbeerd door bossen en in de vorm van organische koolstof opgeslagen in het hout en de bodem.

Helaas dragen ontbossing en veranderingen in landgebruik ook voor 17 procent bij aan het broeikaseffect. Een van de belangrijkste en eenvoudigste manieren om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is de biodiversiteit vergroten door bossen aan te planten. En dat is precies wat we bij Go Forest samen met bedrijven doen.

Tanzania

7

tree species are planted

Argentinië

6

boomsoorten worden geplant

Europa

8

verschillende Europese landen

Onze projecten

We houden ons niet alleen bezig met het planten van jouw bomen, maar verzorgen ze ook!

Tanzania

Dit project richt zich op het herstel van bossen in het Magamba Nature Forest Reserve die in het verleden zijn afgebrand. De aanplant, het onderhoud en de monitoring worden gedaan door de lokale gemeenschappen.

Argentinië

Dit project pakt niet alleen de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit aan, maar ook sociale problemen, door de voorwaarden te creëren die inheemse gemeenschappen in staat stellen te gedijen, terwijl de biodiversiteit wordt hersteld.

Europa

We voeren herbebossingsprojecten uit in België, Ierland, Portugal, Spanje, Italy, Frankrijk, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk… Projecten in andere Europese landen kunnen aangevraagd worden.

Madagaskar

De biodiversiteit van Madagaskar is heel bijzonder. Het land heeft zijn eigen ecosysteem en prachtige wilde dieren ontwikkeld sinds het zich 160 miljoen jaar geleden afsplitste van het Afrikaanse continent.

België

Duizenden hectaren bos verdwijnen in België. We maken onze landelijke gebieden weer veerkrachtig door herbebossingsprojecten uit te voeren doorheen het hele land! Steun duurzame land- en bosbouw in België.

Armenië

In Armenië wordt met herbebossingsprojecten woestijnvorming bestreden, bodemerosie bestreden, het water beschermd en de plaatselijke gemeenschappen mondiger gemaakt door werkgelegenheid te scheppen en hun inkomen te verhogen.
VERTICAL congo

Congo

Onze partner in Faja Lobi werkt aan een geïntegreerd project van herbebossing & duurzame ontwikkeling om de uitdagingen van een veranderend klimaat en sociale ongelijkheid het hoofd te bieden.  
VERTICAL PERU

Peru

De biodiversiteit in het Peruaanse Amazonegebied beschermen en regenereren. Samen met onze herbebossingspartner Camino Verde is het onze missie om de boslandschappen te herstellen door gemeenschappen te versterken.

Start met planten

Helemaal klaar om je bedrijf naar een groener niveau te tillen? We vertellen je graag meer over onze visie en formules! Neem contact op met ons en word een leader for a greener world.