Go Forest logo

Springbok Case

De “Springbokkers”, zoals ze zich zelf noemen, beslisten op hun strategische dagen in juni unaniem en resoluut dat ze een duurzame onderneming willen zijn. “We love the people, and the planet!”. Daarom willen ze de 17 SDG’s als bedrijf mee helpen vooruit trekken.
Springbok coaching, die organisaties ondersteunt bij het verbeteren van het welzijn van hun mensen, is een gezond bedrijf en is zich bewust van haar verantwoordelijkheid. Ze leveren op verschillende manieren inspanningen om de planeet – die de limieten van zijn draagkracht bereikt en overschrijdt – te beschermen. “Hoe klein onze bijdrage ook maar is op enkele van deze 17 doelstellingen – vele kleintjes maken toch wel een groot verschil”.

Het volledige plaatje

Om op het volledige plaatje zoveel mogelijk impact te maken, is Springbok gestart met een BCorp duurzaamheidsscan bij Sustainability Partner, een trouwe partner van Go Forest. Door deze scan weten ze welke stappen moeten doorlopen worden om hun bedrijf te verduurzamen. Als eerste stap zijn ze blij om aan te kondigen dat ze het eerste Springbok-bos alvast een feit is waarbij Go Forest hun “sterke compagnon is op de route naar duurzaamheid”.

De motivatie

Bossen remmen de klimaatverandering (SDG 13) af en vormen het belangrijkste reservoir voor biodiversiteit op land (SDG 15). Helaas is ontbossing één van de grootste bedreigingen voor onze planeet. “Gelukkig biedt Go Forest toegankelijke en transparante oplossingen aan om bomen met impact te planten.” Door nu actie te ondernemen, creëren we een gezonde wereld, niet alleen voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Daarom kiest Springbok, onder hun motto “walk your talk” bewust voor twee tastbare interventies. Ten eerste worden er 455 bomen geplant in Lasne (regio Brussel). Ten tweede zal een boslandbouw project in Congo ondersteund worden. Dit project biedt het hoofd aan uitdagingen die voortvloeien uit de klimaatverandering en sociale ongelijkheid.
Elk jaar zal Springbok een mooi percentage van hun bedrijfswinst investeren in Go Forest. Elke klant die met Springbok in zee gaat, investeert dus indirect in lokale en globale natuurprojecten met impact. Dit resulteert in een mooie win-win-win. Het Springbok team verlangt alvast naar de eerste picknick tussen de rijzende twijgjes en boomstammen.
“Laat de natuur nu maar zijn gang gaan. Krachtig en ongestoord.”