Go Forest logo

Energie.be case

Bij Energie.be wordt gestreefd om de energiemarkt eerlijker, eenvoudiger en duurzamer te maken. De elektriciteit is daarom afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Er is echter ook begrip dat het voor velen nog niet haalbaar is om volledig af te stappen van aardgas, vaak vanwege beperkte infrastructuur of de hoge kosten. Toch is de CO2-uitstoot van gas verantwoordelijk voor ongeveer 75% van de totale CO2-uitstoot door energiegebruik.

Om dit tastbaarder te maken voor consumenten en een alternatief te bieden, werd in samenwerking met Go Forest de mogelijkheid gecreëerd om de individuele uitstoot van de consument gelinkt aan het gasverbruik te koppelen aan een bijdrage aan natuurherstel – of meer concreet, aan het planten van bomen. Samen hebben we de berekening gemaakt om deze CO2-uitstoot om te zetten in CO2-opname door bomen gedurende een levensduur van 20 jaar. Uiteraard zetten we onze projecten zo op en worden deze ook gemonitord zodanig dat de bomen veel langer dan dit leven. Bij de keuze van onze projecten hebben we bewust gekozen voor zowel lokale als wereldwijde impact, omdat we erkennen dat lokale emissies en consumptie een wereldwijde invloed hebben. Daarbij maakt een project dichtbij huis het voor velen nog tastbaarder en relevanter, waarbij consumenten zo een verandering teweeg kunnen brengen in onze eigen omgeving. 

Naast het maken van een lokale impact voor maximale tastbaarheid, streven we in dit project ook naar maximale transparantie voor maximale betrokkenheid. Daarom werd in elke stap van het proces de consument rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken. Een uitgebreide marktstudie heeft aangetoond dat consumenten het effectief interessant en nodig vinden om bij te dragen aan natuurherstel in lijn met hun emissies, daarnaast dat zij ook lokale projecten en impact belangrijk vinden in dit verhaal, aan een betaalbare prijs. Dit werd rechtstreeks vertaald in het aanbod. Via het Go Forest impact dashboard van Energie.be wordt dan op elk moment de gemaakte impact getoond en via updates wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten.

Hoewel het essentieel is om onze uitstoot te verminderen of te voorkomen, en op (middel)lange termijn het gebruik van gas helemaal te vermijden, geloven we dat een bijdrage aan natuurherstel via onze projecten of de aanschaf van carbon credits een waardevolle optie is wanneer directe vermindering (nog) niet mogelijk is. We hopen dat klanten van Energie.be en diegenen die dit initiatief aantrekkelijk vinden, hun steun laten blijken via hun koopgedrag. Samen kunnen we aantonen dat bijdragen aan natuurherstel, met een transparante, lokale en globale aanpak, een waardevolle toevoeging is aan de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast dat het waardevol is voor bedrijven om op deze manier draagvlak te creëren voor hun duurzaamheidsinitiatieven, door het creëren van vrijwillige deelname aan deze community en het creëren van bewustzijn rond dit topic.